Liczba odwiedzin strony: 13328 Osób na stronie: 1
 

Kancelaria radcy prawnego. Radca prawny
Agnieszka Piwek

 
 
Kancelaria radcy prawnego. Radca prawny
Agnieszka Piwek
 
Piotrkowska 232 lok. 42b
90-360 Łódź
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2010 Nr 81 poz. 533 - Sposób przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (Dz. U. z dnia 14 maja 2010 r.) Na podstawie art. 15 ust. 19 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: §   1.  1. Minister właściwy do spraw finansów...
Monitor Polski 2009 Nr 48 poz. 705 - Wydanie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 lipca 2009 r. o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 31 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm. 1) ), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: §   1.  Wprowadzam...